Айрилиқ (Орол бўйидаги ўйлар) – HURRIYAT

Ўзбекистон журналистлар уюшмаси йўлланмаси билан   (Иккинчи мақола)   Кемалар қумда “сузмоқда”…   Орол! Денгиз!! Сени бу ҳолда кўраман, деб ўйламагандим. Ахир “Денгиз” эдинг, бугун не кўйга тушибсан?! Сенинг бу ҳолга гирифтор бўлганингни билганимда,...