Аттестация коррупция билан эгизакми? – HURRIYAT

Бир-бирига ўхшаш одамлар, эгизак фарзандлар, шаҳарлар, бинолар, кўприклар, миноралар борлигини биламиз. Лекин шундай соҳалар борки, уларнинг эгизак эканлиги одамда шубҳа уйғотади. Масалан, от билан эчки, ит билан эшак ўхшаш бўлмаганидек, коррупция билан аттестация қандай...