Туркияда нима бор-у, нима йўқ? – HURRIYAT

Дунёнинг ўнта давлатида бўлганман. Бир ўзбек зиёлиси учун бу жуда кўп ҳам, унча кам ҳам эмас, албатта. Ҳар бир мамлакатда энг кўп учрайдиган нарса – ўша давлатнинг пули. Туркияда, лирадан ташқари, энг кўп учрайдиган...